Inhoud laden…
Winkelwagen Afrekenen
Subtotaal:  0,00

Algemene voorwaarden

Wij zijn erg blij u te mogen ontvangen op onze website shop.elnaturelle.be (hierna ‘de site’ genoemd). Wij zullen er alles aan doen wat in onze mogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site zo exact en actueel mogelijk is. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie op deze site volledig accuraat, nauwgezet of compleet zal zijn. Dienovereenkomstig aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid:

 • in geval van onnauwkeurigheid, onvolledigheid of weglating met betrekking tot de op de site beschikbare informatie;
 • voor welke schade dan ook voortkomend uit onwetmatige inbraak in de site door een derde waardoor de op de site beschikbare informatie is gewijzigd;
 • en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, die wordt veroorzaakt door de toegang van een ieder op de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, het gebruik van de site en/of van de waarde die aan de informatie die direct of indirect van de site afkomstig was, werd toegekend.

De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor de verkoop van producten op de site. Deze voorwaarden zijn op de huidige site stelselmatig toegankelijk voor de koper op het moment dat deze zijn/haar bestelling doet. Dienovereenkomstig betekent het feit dat de bestelling gedaan wordt, dat koper deze Algemene Voorwaarden aanvaardt met uitsluiting van alle andere voorwaarden  die gelden bij El Naturelle, gezien het feit dat deze voorwaarden slechts een indicatieve waarde hebben.

 

Uitgever van de site

El Naturelle,
Brusselsesteenweg 159 9090 Melle, België
Telefoon +32 485 54 90 55
BTW: BE 0647418976

 

Bescherming persoonsgegevens

El Naturelle verbindt zich er toe het vertrouwen dat u getuigt te respecteren en past nauwkeurig de wet van 11 december 1998 toe betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft het inzage-, verbeter- of annulatierecht van de gegevens die u aanbelangen. U kan ons verwittigen per email op info@elnaturelle.be of per brief naar: Klantendienst El Naturelle, Denen 18, B-9080 Lochristi, België met vermelding van uw naam, voornaam, volledig adres en u klantnummer/ordenummer.

 

Bereikbaarheid Klantenservice

Voor alle mogelijke informatie, vragen of advies, kunt u terecht bij onze afdeling klantenservice: Per post  El Naturelle Brusselsesteenweg 159 B-9090 Melle België Per E-mail info@elnaturelle.be

 

Telefonisch

Telefoon +32 485 54 90 55 maaandag t/m vrijdag: van 10:00 tot 18:00 uur.

 

Aanbiedingen en prijzen

Alle aanbiedingen van producten die op de site staan vermeld zijn alleen geldig in Europa. De kortingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De prijzen op de site zijn aangegeven in Euro’s inclusief belastingen en exclusief een bijdrage in de verzend- of leveringskosten en kunnen in de loop van het jaar variëren, waarbij wordt overeengekomen dat de bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd. De producten blijven volledig eigendom van El Naturelle totdat het volledige verschuldigde bedrag door El Naturelle is ontvangen.  

 

De bestelling en de bevestiging van de transactie

Als u uw bestelling bevestigt door op de knop ‘Voltooien’ te drukken, verklaart u zich hiermee akkoord en aanvaardt u alle ‘Algemene Verkoopvoorwaarden’ volledig. Uw bestelling wordt vervolgens in behandeling genomen, zodat u uw pakje gemiddeld binnen 2 tot 6 werkdagen thuis wordt bezorgd. Zodra uw bestelling in behandeling is genomen, ontvangt u een gedetailleerde ontvangstbevestiging van uw bestelling op uw e-mailadres. In deze ontvangstbevestiging staat het precieze bedrag van de factuur en de leveringscondities van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging geldt als aanvaarding van uw bestelling en bevestigt de transactie. U gaat ermee akkoord dat onze registratiesystemen de aard en de datum van de overeenkomst registreren. El Naturelle kan zich op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. We behouden ons echter het recht voor bestellingen te annuleren van klanten met wie er onenigheden bestaan rond de betaling van een eerdere bestelling of om iedere andere legitieme reden, met name als een bestelling als abnormaal kan worden aangemerkt. El naturelle is hiermee niet gebonden aan enige vorm van schadevergoeding.

 

Beschikbaarheid van producten

Onze productaanbiedingen op de site zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Mocht een product niet meer leverbaar zijn, ontvangt u een waarde cheque ter vervanging. Deze cheque kunt u desgewenst verzilveren bij uw toekomstige bestelling.

 

Veilige betaling

De betaling van de producten gebeurt uitsluitend in Euro. De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen (uitzondering hierop is mogelijk wanneer de koper optreedt als rechtspersoon, B2B), maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de koper en worden weergegeven bij het uitchecken van de digitale winkelwagen. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen. El Naturelle biedt u volgende betalingsopties via Mollie:

 • Bancontact/ Mistercash
 • Via overschrijving, uw bestelling wordt verzonden na ontvangst van betaling

 

Levering

Prijzen en verkopen zijn vanaf Lochristi, België. De producten worden alleen in de Benelux geleverd, op het adres van uw keuze, zoals u dat heeft aangegeven toen u uw bestelling plaatste. Het aanleveren van de juiste gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid, zodat we uw bestelling naar behoren kunnen afhandelen.

Levering is normaal voorzien de dag nadien (2 werkdagen in België en 3-6 werkdagen naar de Benelux), standaard in België is met Bpost 24h.

Met Bpost Track & Trace kan u de bestelling volgen op de website van Bpost Website van Bpost. Tijdens de zending kan het afleveradres niet gewijzigd worden. Bij foutief ingevulde adresgegevens zijn bijkomende verzendkosten voor eigen rekening.

 

Verzending

U bestelling wordt gratis verzonden bij een aankoop boven €125,00-, bij aankopen onder  €125,00- is de verzending naar België €7,00- en 8,50.- naar Nederland. Er kan geen betaling onder rembours.

 

Annulatierecht

U hoeft zich geen zorgen te maken indien een product niet aan uw verwachting voldoet. U zendt het product in perfecte staat en in de oorspronkelijke verpakking binnen 15 dagen na ontvangst, met vermelding van reden van terugzending, naar El Naturelle, Denen 18, 9080 Lochristi, België. Wij verbinden ons ertoe om het te ruilen of, indien u verkiest, het terug te betalen per overschrijving  binnen de 15 dagen na ontvangst volgens de modaliteiten aangegeven in ons.  

 

Retour beleid

El Naturelle hoopt dat u tevreden bent met uw bestelling. Mocht het product niet aan uw verwachtingen voldoen dan kan de ongeopende verpakking terug gestuurd worden en eventueel geruild worden. Helaas kunnen we een terugname van make-up producten niet aanvaarden omwille van hygiënische redenen. Geopende verpakkingen worden niet in retour genomen, met uitzondering van producten met gebreken. Indien u het product wilt retourneren zijn alle verzendkosten voor eigen rekening. Mocht u het product niet in goede staat ontvangen hebben, meldt dit dan via contact, dan neemt El Naturelle zo spoedig mogelijk contact met u op.

Eenvoudige manieren om uw product te retourneren

Retour:

 • Kom naar El Naturelle met uw aankoop
 • Breng uw bestelorder en ingevulde retourformulier mee
 • El Naturelle zal uw aanvraag verwerken door ofwel uw product terug te betalen, te ruilen of te vervangen

Retour via Post:

 • Vul het retourformulier in (toegevoegd bij uw bestelling). Verpak het product zo goed mogelijk, zodat het goed beschermd is tijdens het transport, liefst in dezelfde verpakking waarin u het product ontvangen hebt, samen met de volledig ingevulde papieren
 • Gelieve uw pakket te sturen naar: El Naturelle, Brusselsesteenweg 159, 9090 Melle, België
 • Het geretourneerde product zal onderzocht worden na ontvangst. Om hygiënische redenen kunnen we geopende en gebruikte goederen niet terugbetalen
 • El Naturelle zal uw product zo snel mogelijk terugbetalen op het rekeningnummer opgegeven in uw retourbon
 • niet later dan 15 werkdagen nadat we de goederen ontvangen hebben. De transportkosten zullen niet terugbetaald worden

Naast onze retour beleid hebt u ook het recht om uw bestelling te annuleren binnen de 14 dagen na ontvangst, indien u ons het originele, ongeopende product terugstuurt met de  ingevulde retourbon.  

 

Aansprakelijkheid

El Naturelle wijst erop dat niet ontvoogde minderjarigen niet bevoegd zijn om contracten af te sluiten. Derhalve moet er voor bestellingen die bedoeld zijn voor minderjarigen toestemming verleend worden door de ouders.

Hyperlinks kunnen bezoekers doorsturen naar andere websites dan de onderhavige. El Naturelle kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de inhoud van die websites de geldende wettelijke en reglementaire voorschriften zou overtreden. Bovendien wijst El Naturelle erop dat als er een hyperlink wordt aangemaakt naar de homepage van de onderhavige site of iedere andere pagina van de site, daar de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van El Naturelle voor nodig is.

 

Intellectueel eigendom

In overeenstemming met de geldende wetgeving met betrekking tot de auteursrechten op literaire en artistieke werken of andere vergelijkbare rechten is de onderhavige website met alle onderdelen, merken, tekeningen, modellen, logo’s, tekeningen enz., die zich op de onderhavige site bevinden, alsmede de compilatie ervan, het exclusieve eigendom van El Naturelle of haar leveranciers, waarbij aan laatstgenoemden geen enkele licentie of recht is toegekend dan het recht de site te raadplegen.

De reproductie of het gebruik van alle onderdelen van de site of een gedeelte van deze onderdelen is enkel toegestaan voor uitsluitend informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik en gebruik in de privésfeer. Het reproduceren en gebruiken van kopieën die voor andere doeleinden zijn gemaakt, is uitdrukkelijk verboden. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als vervalsing en wordt bestraft krachtens het intellectueel eigendomsrecht, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van El Naturelle.

El Naturelle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-nakoming van het afgesloten contract als er sprake is van onvoldoende voorraad of het niet voorradig zijn van het product, overmacht, storingen of gedeeltelijke of volledige stakingen met name in de sectoren van de post en het transport en/of in de communicatiesector. El Naturelle zal geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor mogelijke indirecte schade die hier gevolg van zal zijn, bedrijfsverliezen, omzetverliezen, misgelopen kansen, schadevergoeding of kosten.

 

Geldend recht/wetgeving

Het huidige contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Gent (België) rechtsbevoegd.

 

Wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Rekening houdend met mogelijke ontwikkelingen van de site, behoudt El Naturelle zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen of wijzigen. Van de nieuwe algemene verkoopvoorwaarden zal de klant, in voorkomende gevallen, in kennis gesteld worden via een wijziging online. De nieuwe voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op bestellingen die worden gedaan nadat de wijziging is doorgevoerd.

 

Algemene voorwaarden schoonheidsinstituut

Afspraken

Gelieve tijdig op uw afspraak aanwezig te zijn. Indien u later bent zullen wij uw behandeling inkorten, dit uit respect voor de volgende klant en voor het uurrooster van onze medewerkers.

Voorschot

Tijdens je afspraak wordt er een voorschot van 25 € gevraagd. Indien je niet aanwezig kunt zijn op je afspraak gelieve dit dan 2 dagen op voorhand telefonisch te laten weten, zoniet wordt het voorschot behouden ter compensatie van het verloren uur dat niet meer kan geboekt worden door een ander klant.

Annulaties

Wij vragen u beleefd om ons 2 dagen op voorhand te verwittigen, indien u uw afspraak niet zal kunnen nakomen. Zo kunnen we onze dagplanning nog aanpassen en andere klanten de kans geven om te reserveren. Indien u later annuleert, wordt in principe 50% van de geplande behandeling aangerekend. Indien je echter niets laat weten, dan zijn we genoodzaakt je de hele behandeling te factureren. Om tijdig te verwittigen is 48 uur noodzakelijk. Indien u niet op tijd verwittigt vervalt uw voorschot of geschenkenbon. Wij stellen het wel erg op prijs, om onze dagplanning zo optimaal mogelijk in te vullen.

Rookvrij

Het schoonheidsinstituut is 100% rookvrij.

GSM

We vragen je om je gsm af te leggen in de verzorgingsruimtes. Dit om de rust tijdens de behandelingen (gelaat-lichaam-massages) te waarborgen. Vestiaire en verloren voorwerpen Indien je voorwerpen zoals paraplu, hoed,… hebt laten liggen houden wij in principe deze bij totdat je er om komt. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor deze voorwerpen die verloren of gestolen zijn.

Voorwaarden geschenkbonnen en abonnementen

Wij geven aan elk geschenkbon en abonnement een vervaldatum. Geschenkbonnen en abonnementen zijn niet meer geldig na het verstrijken van de vervaldatum en worden automatisch geannuleerd. Deze kunnen dus niet meer gebruikt worden. Indien het niet op naam is kan dus ook doorgegeven worden aan vriend, partner, collega…, tenzij anders vermeldt. Op de dag van je behandeling dien je uiteraard je bon mee te brengen. Vergeet je deze echter, dan zal het normale tarief worden aangerekend voor de geplande behandeling. Verloren of gestolen cadeaubonnen en abonnementen kunnen niet vergoed worden, wat de reden ook mag zijn. Ben je niet aanwezig op de dag van je afspraak, dan wordt je geschenkbon geannuleerd. Hou dus rekening om minstens 2 dagen op voorhand te annuleren.